gbelynet

Novinky

 • Rozšírenie pokrytia Gbelynet Hotspot
  1. jún 2019

  Rozšírili sme pokrytie Gbelynet Hotspot (pripojenie zdarma) v podniku "Bufet M.A.S.H." v rekreačnej oblasti Adamov.
  V priestoroch tohto podniku i na terase teda môžte využívať bezdrôtové pripojenie.

 • Rozšírenie pokrytia Gbelynet Hotspot
  20. máj 2019

  Rozšírili sme pokrytie Gbelynet Hotspot (pripojenie zdarma) v podniku "Rodinná kaviareň Pohodička" v Gbeloch.
  V priestoroch tohto podniku teda môžte využívať bezdrôtové pripojenie.

 • Prvá optická sieť v Gbeloch!
  28. február 2019

  Ako prví v meste Gbely Vám prinášame možnosť pripojenia do internetu prostredníctvom optickej siete Gbelynet. Čo to pre Vás znamená? Predovšetkým to, že teraz budete mať ako prví prístup k najmodernejším službám Internetu a digitálnej televízie, šírených po tejto optickej sieti.

  Internet, digitálna televízia i ostatné telekomunikačné služby, šírené po optickej sieti, sú oveľa spoľahlivejšie a rýchlejšie. Môžete tak sťahovať i odosielať neobmedzené množstvo dát rýchlosťou mnohonásobne vyššou ako je bežne  zvykom. V televízii môžete sledovať viac ako 100 programov, množstvo z nich vo vysokom rozlíšení a s priestorovým zvukom.

  Veríme, že Vás naša ponuka služieb po optickej sieti zaujala a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

 • Digitálna televízia: nová a lepšia televízia!
  20. november 2017

  V spolupráci s poskytovateľom televízie – SledovanieTv.sk s.r.o. Vám prinášame novú interaktívnu televíziu priamo do Vášho televízora, počítača, tabletu i mobilného telefónu, a to i na dvoch zariadeniach súčasne!

  Televíziu nemusíte nijako inštalovať, je pre Vás dostupná na sledovanietv.sk. Pri prvom spustení sa bezplatne zaregistrujte, počas tejto registrácie Vám bude vytvorený užívateľský účet, pod ktorým sa ku sledovaniu televízie budete prihlasovať.

  Súčasťou ponuky je u všetkých programov i unikátna funkcia – Timeshift, teda možnosť pustiť si akúkoľvek reláciu až 7 dní späť a s nahrávkami budete mať až 50 hodín svojich filmov a seriálov na 6 mesiacov vždy na dosah! Nemusíte už teda strácať čas u reklamy alebo ľutovať, že ste prepásli Váš obľúbený seriál.

 • Rozšírenie pokrytia Gbelynet Hotspot
  27. marec 2017

  Rozšírili sme pokrytie Gbelynet Hotspot (pripojenie zdarma) v podniku "Pohostinstvo u Dugiho" v Uníne.
  V priestoroch tohto podniku i na terase teda môžte využívať bezdrôtové pripojenie.

 • Nové Všeobecné podmienky
  9. marec 2017

  Vážení klienti!
  Od 11. apríla 2017 vstupujú do platnosti nové Všeobecné podmienky poskytovania služieb siete Gbelynet Internet. Nové Všeobecné podmienky budú záväzné pre všetkých zákazníkov tejto služby.

 • Zvýšenie rýchlosti internetu
  1. august 2016

  Vážení klienti!
  V súvislosti s pokračujúcim rozvojom a modernizáciou celej siete Gbelynet Vám radi oznamujeme ďalšie zvýšenie nami poskytovaných rýchlostí.

  Zvýšenie rýchlosti pri zachovaní výšky mesačného poplatku prebehne automaticky u všetkých stálych zákazníkov.

  Viac informácií nájdete v aktuálnom cenníku.

  Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Rozšírenie pokrytia Gbelynet Hotspot
  7. júl 2016

  Rozšírili sme pokrytie Gbelynet Hotspot (pripojenie zdarma) v podniku "Bufet U splavu" v rekreačnej oblasti Adamov.
  V priestoroch tohto podniku i na terase teda môžte využívať bezdrôtové pripojenie.

 • Rozšírenie pokrytia siete
  16. máj 2016

  Sieť Gbelynet bola opäť rozšírená. K dnešnému dňu sme rozšírili pokrytie do rekreačnej oblasti Adamov. Tentokrát sa jedná o 3 nové prístupové body, ktoré zabezpečujú napriek členitosti okolia jej kompletné pokrytie.
  Veríme, že dostupnosť našich služieb v tejto rekreačnej oblasti Vás poteší.

  Ďakujeme za spoluprácu pri výstavbe!

 • Rozšírenie pokrytia Gbelynet Hotspot
  11. máj 2016

  Rozšírili sme pokrytie Gbelynet Hotspot (pripojenie zdarma) v podniku "Bufet Lodenica" v rekreačnej oblasti Adamov.
  V priestoroch tohto podniku i na terase teda môžte využívať bezdrôtové pripojenie.

 • Rozšírenie pokrytia Gbelynet Hotspot
  10. máj 2016

  Rozšírili sme pokrytie Gbelynet Hotspot (pripojenie zdarma) v podniku "Bufet Elvis" v rekreačnej oblasti Adamov.
  V priestoroch tohto podniku i na terase teda môžte využívať bezdrôtové pripojenie.

 • Rozšírenie pokrytia siete
  1. december 2014

  K dnešnému dňu sme rozšírili pokrytie do obce Radimov. Ďakujeme za spoluprácu pri výstavbe tohto vysielača a tešíme sa na ďalší.

 • Nové tarify služieb
  1. júl 2014

  Vážení klienti!
  V súvislosti s pokračujúcim rozvojom a modernizáciou celej siete Gbelynet Vám radi oznamujeme ďalšie zvýšenie nami poskytovaných rýchlostí.

  Od 1.júla 2014 vstúpil do platnosti nový cenník služieb Gbelynet Internet. S novým cenníkom sa menia aj doteraz používané názvy tarifov. Nové tarify sú rovnocenné pôvodným tarifom a ich zavedenie nemá vplyv na spoplatnenie služieb.

  Základnou myšlienkou nových tarifov je jednoduchšie zaradenie jednotlivých služieb, zjednotenie a ich prehľadnosť a to hlavné : zvýšenie poskytovaných rýchlostí!

  Zvýšenie rýchlosti a zmena tarifu pri zachovaní výšky mesačného poplatku prebehne automaticky u všetkých stálych zákazníkov (zvýšenie sa netýka programov 5G mini, Home a Share – treba aktualizovať tarif).

  Viac informácií nájdete v aktuálnom cenníku.

  Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Zmena sídla spoločnosti
  23. jún 2014

  Dovoľte aby sme Vás informovali o dôležitej zmene sídla našej spoločnosti RANSYSTEMS, s.r.o. Spoločnosť bude mať adresu sídla spoločnosti dňa 23.6.2014 zmenenú na novú (rovnakú ako adresa prevádzky):

  RANSYSTEMS, s.r.o.
  Štefánikova 378/31
  908 45 Gbely
  Slovenská republika

  V súvislosti so zmenou sídla spoločnosti nedochádza k žiadnym majetkovým zmenám, ani k zmene ostatných identifikačných údajov spoločnosti (adresa prevádzky, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu, e-maily, telefónne čísla), tie ostávajú nezmenené. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na tel. +421 948 488 188 (Po-Pi 07:30 – 14:00) alebo e-mailom na info@gbely.net.

 • Nové Všeobecné podmienky
  21. jún 2014

  Vážení klienti!
  Od 1. augusta 2014 vstupujú do platnosti nové Všeobecné podmienky poskytovania služieb siete Gbelynet Internet. Nové Všeobecné podmienky budú záväzné pre všetkých zákazníkov tejto služby. Vzhľadom k úprave Všeobecných podmienok a ich účinnosť od 1. augusta 2014 upozorňujeme na zmenu bodov : A; B 2.5; B 2.7:

  Poskytovateľ je právnická osoba RANSYSTEMS, s.r.o., Štefánikova 378/31, 908 45 Gbely, IČO: 36268674, DIČ 2021955804, IČ DPH SK2021955804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 16666/T“

  2.5 Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú s viazanosťou trvania zmluvného vzťahu môže pred uplynutím doby viazanosti Účastník vypovedať, ak uhradí všetky svoje záväzky a zmluvnú pokutu účtovanú podľa platnej Tarify. Na túto čiastku Poskytovateľ vystaví faktúru, ktorá je splatná do 14 dní.

  2.7 Ak Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy uzavretej na dobu neurčitú s viazanosťou počas plynutia doby viazanosti, z dôvodu uvedeného v bode B 2.6, je Účastník povinný uhradiť zmluvnú pokutu účtovanú podľa platnej Tarify. Na túto čiastku Poskytovateľ vystaví faktúru, ktorá je splatná do 14 dní.

 • Zmena adresy prevádzky
  4. december 2013

  Dovoľte aby sme Vás informovali o dôležitej zmene kontaktnej adresy prevádzky našej spoločnosti RANSYSTEMS, s.r.o. Spoločnosť bude mať adresu prevádzky dňa 1.1.2014 zmenenú na novú (vedľa hostinca Dúbrava Pub):

  RANSYSTEMS, s.r.o.
  Štefánikova 378/31
  908 45 Gbely
  Slovenská republika

  Na novej prevádzke nás zastihnete od 7.1.2014. V súvislosti so zmenou adresy prevádzky spoločnosti nedochádza k žiadnym majetkovým zmenám, ani k zmene ostatných identifikačných údajov spoločnosti (sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu, e-maily, telefónne čísla), tie ostávajú nezmenené. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na tel. +421 948 488 188 (Po-Pi 07:30 – 14:00) alebo e-mailom na info@gbely.net.

 • Odosielanie pošty - SMTP server
  3. december 2013

  Ak si nastavujete e-mailového klienta pre prístup k schránke, môžete na odosielanie pošty použiť server smtp.gbely.net. Server vyžaduje autentifikáciu používateľa. Ďalej je potrebné v rozšírených nastaveniach nastaviť/zmeniť port smtp servera na 587 (štandardne je 25). Je veľmi dôležité, aby ste v rozšírených nastaveniach uviedli, že "SMTP server vyžaduje overenie / prihlásenie" a použili to isté meno a heslo, ako pri čítaní pošty.

 • Rozšírenie pokrytia Gbelynet Hotspot
  11. júl 2013

  Rozšírili sme pokrytie Gbelynet Hotspot (pripojenie zdarma) v podniku "Bar - celona" v Smolinskom.
  V priestoroch tohto podniku i na terase teda môžte využívať bezdrôtové pripojenie.

Aktuálne akcie

 • Prvá optická sieť v Gbeloch

  Najrýchlejší internet v meste. Až 400 Mbit/s

  Zrealizujeme Vám optické pripojenie úplne zdarma, pridáme mesiac služby zdarma na vyskúšanie a potom ešte 12 mesiacov pripojenia k internetu a digitálnej televízie so zľavou.

 • Nová a lepšia televízia!

  Balíček Štart Plus s unikátnou funkciou Timeshift

  Slobodne sa rozhodnite, čo budete sledovať, kedy si dáte prestávku a kedy si prehráte už odvysielanú reláciu.

 • Poriadne rýchly internet

  Extrémne rýchle a spoľahlivé pripojenie 30 Mbit/s mimo pokrytie optickou sieťou za akčnú cenu 11 € mesačne na prvých 12 mesiacov.