gbelynet

Technická podpora

Technická podpora Gbelynet Hotline je dostupná na tel. +421 914 277 171

Nie každá porucha znamená závadu na strane Poskytovateľa. Uistite sa, prosím, či nemáte zablokovaný alebo zavírovaný počítač niektorým z obslužných programov alebo neželaným softvérom.

Dostupnosť Gbelynet Hotline:

Pre nahlásenie poruchy v pracovnej dobe použite Gbelynet Hotline tel. +421 914 277 171. Toto číslo je pre Vás dostupné v pracovné dni od 8.00 do 20.00 hodiny. Mimo pracovnú dobu a cez víkend môžete využiť vyššie uvedený kontakt, ale len formou sms správ alebo využiť e-mail support@gbely.net.

Fakturácia & platba

Platba za služby je realizovaná priamo na základe Zmluvy. Cena služieb je splatná vždy do 14 dní v mesiaci, za ktorý sa platí, ak nie je v Zmluve uvedené inak. Odporúčame platbu realizovať trvalým príkazom z bankového účtu. Platby môžete ďalej uhrádzať i poštovým poukazom na účet (poukazy nezasielame). Žiadame Vás, aby ste pri svojich platbách uviedli správny variabilný symbol. Pri ročnej platbe môžete získať ako bonus zľavu 10%, pri štvrťročnej platbe poskytujeme zľavu 2%. Bližšie informácie Vám poskytnú zamestnanci našej spoločnosti.

Pre správnu realizáciu platby uvádzajte nasledujúce údaje:

variabilný symbol – je uvedený v zmluve, v Klientskej zóne, alebo na faktúre. Má osem miest.
bankový účet: ČSOB a.s.
číslo účtu: SK79 7500 0000 0040 0203 8107
SWIFT: CEKOSKBX

Nastavenie v kocke

Otázky a odpovede

Pre zjednodušenie práce sme sa rozhodli vytvoriť sekciu Otázky a odpovede a uvádzame najčastejšie sa opakujúce otázky k našim službám. Veríme, že vám táto sekcia pomôže pri komfortnom využívaní Gbelynet služieb.

V sekciách nižšie nájdete tipy pre nastavenie pripojenia do siete Internet, manuál k nastaveniu e-mailovej schránky @gbely.net a pod.

Prinášame Vám viac mobility a viac možností pripojenia na internet. Na každom mieste pokrytým sieťou Gbelynet Hotspot tak môžete surfovať po internete bez dodatočných poplatkov.

Kde sa dá Gbelynet Hotspot využívať?

U Rada (Gbely)
Hokejka (Gbely)
R - club (Gbely)
Reštaurácia u Kurečku (Gbely)
Dúbrava Pub (Gbely)
Emkáč (Gbely)
Rodinná kaviareň Pohodička (Gbely)
Bufet Lodenica (rekr. oblasť Adamov)
Bufet Elvis (rekr. oblasť Adamov)
Bufet U splavu (rekr. oblasť Adamov)
Bufet M.A.S.H. (rekr. oblasť Adamov)
Kamenica (Štefanov)
Hostinec u Habu (Štefanov)
Bistro (Smolinské)
Bar - celona (Smolinské)
Club bar (Brodské)
Pohostinstvo u Dugiho (Unín)

Ako sa pripojiť na Gbelynet Hotspot?

Pre prístup do internetu prostredníctvom Gbelynet Hotspotu vyhľadajte sieť (SSID) s názvom „gbely.net-hotspot“ a pripojte sa.

Zväčša sa o pridelenie IP adries starajú naše DHCP servery. V opačnom prípade kontaktujte našich zamestnancov, ktorí Vám radi poradia.

Pre prístup k elektronickej pošte odporúčame využiť zdarma nami vytvorenú e-mailovú schránku nieco@gbely.net. Pristupovať môžete cez webové rozhranie webmail.gbely.net alebo pomocou poštového klienta (podpora protokolov pop3, imap a smtp). Ďalej si môžete založiť účet na niektorých zo služieb verejnej elektronickej pošty zdarma, napríklad www.gmail.com, mail.zoznam.sk alebo mail.atlas.sk.

Základným parametrom služby je rýchlosť pripojenia. Pri testovaní rýchlosti, prosím, nezamieňajte jednotky Bajtov (Byte, B) za jednotky bitov (bit, b). Platí, že jeden Bajt obsahuje 8 bitov. Takže napríklad rýchlosť 3,75 MByte/s predstavuje 30 Mbit/s. Ak nie je uvedené inak, spravidla sú rýchlosti udávané v jednotkách bitov (kbit, Mbit) za sekundu (/s). Latencie paketov je parameter, s ktorým bežný užívateľ neprichádza do styku, avšak napríklad pre hráčov počítačových hier v sieti je dôležitý. Latencie našich služieb sú zväčša do 15 ms.

Klientska zóna je webová stránka obsahujúca sumárny prehľad o pripojení. Umožňuje Vám pozrieť si všetky aktivované služby spolu s obdobím platieb za danú službu. Ďalej si môžete skontrolovať všetky Vaše platby za služby a pozrieť aj ostatné typy dokumentov (faktúra, dobropis, zmluva, dodatok). Kontrola účtovaných služieb a ich tlač je samozrejmosťou. Pre zaujímavosť si môžete skontrolovať prenesené dáta a priemernú rýchlosť sťahovania za Vami vybrané obdobie. Ak by ste chceli zmeniť svoje kontaktné a fakturačné údaje, portál Vám poskytuje i túto možnosť. Klientska zóna je prístupná na webovej stránke Poskytovateľa zakaznik.gbely.net.

Najčastejšou poruchou býva kolísanie napätia u zákazníka, čím sa môže technické zariadenie umožňujúce prístup do siete internet dostať do stavu, kedy prestane reagovať. Riešením je toto zariadenie vypnúť (počkať 1 minútu) a znova zapnúť, prípadne doinštalovať záložný zdroj, UPS. Pokiaľ ani toto nepomáha, kontaktujte nás.